Maya 2017 ning yangi imkoniyatlari.

Maya 2017 ning yangi imkoniyatlari.

Maya 2017 hozirgi zamonga mos takomillashgan uskunalarni o’z ichiga oladi. Bularga misol qilib Time Editor olishimiz mumkin. Uning vazifasi kilpga asoslangan chiziqli bo’lmagan animatsiya yaratish va unga ishlov berishdan iboratdir. Shuningdek, yangi Render Setup tizimi namoyishga asoslangan avtomatik bekor qiluvchi va andozali murakkab sahnalarning boshqaruvini soddalashtiruvchi funksiyani bajaradi. Shu bilan birga, XGrenda barcha turdagi soch va mo’yna yaratish oson va tez amalga oshirilish imkoniyati mavjud bo’lib, buni Interactive Groom Splines yordamida amalga oshirish mumkin. U intuativ brush-based (surat tepasida foydalaniladigan) uskunalar to’plamini o’z ichiga oladi. Va eng asosiy yangiliklardan biri yangi Content Browser va Workspaces kabi Maya 2017 ning imkoniyatlarini o’zingiz uchun moslashtirib olishingiz mumkin.
Va shuningdek Maya 2017 ning yangi Motion Graphics funksiyasi Toolkit ko’p qirrali harakatli dizayn animatsiyalarini yaratishda qo’llaniladigan 3D Type Tool, SVG Tool va MASH Procedural Effects kabilarni o’z ichiga oladi.

Orqaga