3D bulutlar yaratishning asosiy shartlari

3D bulutlar yaratishning asosiy shartlari

3D bulutlarni realistic shape (real shakl) va texture (tuzilish) bilan mohirona usulda yaratishni o’rganing.
Birinchi bosqich bulutlar uchun model yaratib olishdan iborat bo’lib, bunda ularning ko’rinishi tabiiy chiqishi uchun bulutlarni betartib shaklda yaratib olishimiz maqsadga muvofiq. Biroq bu 3D san’atida qanday natijaga erishishni xohlashimizga bo’liqdir.
Bulut modelini yaratib bo’lganimizdan so’ng biz uning materialini yaratamiz. Buni amalga oshirish uchun Node Editor paneli, so’ngra shadersni ochishimiz zarur bo’ladi. Texture Coordinate, Mapping, Image Texture (yoki default texture), Hue Saturation Value, Invert, Volume Absorption, Volume Scatter, Add Shader, Emission, boshqa Add Shader va oxirida, the Material Output.
Shundan keyin, biz unlarni bog’lashimiz zarur. Biz Texture Coordinatedan boshlashimiz mumkin; bu yerda Window atamasi bilan Vector Mappingni bir-biriga moslashtirishimiz zarur. Mapping da biz X va Y o’qlarini o’zgartirishimiz kerak; bu bulut hajmi material uchun foydalangan teksturamizga bog’liq. Bunda siz bulutimizni o’ziga xos kamchiliklari bilan mukammal tarzda ko’rinishi uchun Blender, Wave Texture da default teksturadan foydalanganingiz ma’qul.

Orqaga